Kim jesteśmy?

Jesteśmy Stowarzyszeniem składającym się z terapeutów, prawnikow i osób zainteresowanych niesieniem pomocy ofiarom wykorzystania.
Naszym celem jest pomoc i wsparcie dla osób cierpiących z powodu konsekwencji tych nadużyć oraz wspieranie ich w podjęciu kroków pozwalających wyjść z ukrycia, uleczyć dawne zranienia i poradzić sobie z problemami codziennego życia w nowy, bardziej funkcjonalny sposób.

Nasza chęć pomocy wynika ze świadomości, że ofiara pozostawiona sama sobie, w wieloletniej izolacji ze swoim sekretem, potrzebuje pomocy by wyjść z kryzysu.
Osoby dotknięte wykorzystaniem często kolekcjonują wiele diagnoz psychiatrycznch, żyją w poczuciu wewnętrznej izolacji, z poczuciem winy, wstydu, w obsesyjnych, destrukcyjnych związkach, z wewnętrznym poczuciem skalania, z tendencją do uzależnień i innych kompulsywnych zachowań. Mają poczucie swej inności, bezradności, paraliżu inicjatywy. O ile nie zostaną zakwalifikowane jako pacjenci psychiatryczni, przez słabo zorientowanych w problemie psychiatrów czy psychologów usiłują przeżyć swoje życie pomimo straszliwego bólu wenętrznego i rozdarcia.

Nasze codzienne działania mają na celu umożliwienie osobom dotkniętym problemem wykorzystania seksualnego:

  • wyjście z mroków milczenia i przekroczenie tabu, jakim jest wykorzystanie seksualne
  • nawiązanie kontaktu z innymi ofiarami nadużyc sekaualnych
  • wymianę doswiadczeń dotyczących wychodzenia z traumy dzieciństwa
  • odbudowę godności i własnej wartości
  • rozpoznanie konsekwencji nadużyć doznanych w dzieciństwie (fizycznych, psychicznych, społecznych, emocjonalnych i duchowych)

Staramy się promować takie wartości jak:

  • empatia
  • tolerancja
  • nieocenianie
  • szacunek dla wartości duchowych
  • zaangażowanie i współdziałanie

Dane Stowarzyszenia

Prezes: Małgorzata Maria Zamłyńska
Wiceprezes: Agnieszka Kubacka
Sekretarz: Marta Pawlińska
NIP: 5213378481
REGON: 140439010
Numer KRS: 0000248669
Numer rachunku:
43203000451110000003860610